Chceme štěňátka

Chceme-li nakrýt fenu je nejprve nutné posoudit celkový zdravotní stav, konstituci a vzít rovněž v úvahu její věk. Optimální doba pro krytí je od 2. roku stáří (po 2. plnohodnotném hárání) zhruba do 7 let, u prvních štěňat do 4. roku. Po dohodě s ošetřujícím veterinárním lékařem je dobré zvážit veškerá možná rizika, posoudit aktuální zdravotní stav zvířete, kondici, pravidelnost a kvalitu pohlavního cyklu. Není pravdou, že fena musí mít alespoň jednou za život štěňata. Jde o mýtus, který nemá žádné logické vysvětlení. Naopak, u některých fen se zdravotními problémy je březost spíše nevhodná.

Obecným současný světovým trendem pro zabránění nežádoucího nakrytí feny  je provedení včasné preventivní kastrace – ovariektomie (odstranění vaječníků) či ovariohysterektomie (odstranění dělohy a vaječníků). Je mnoho důvodů, proč ji upřednostnit před aplikací hormonálních preparátů na potlačení či oddálení říje. Tyto léky s sebou nesou celou řadu nežádoucích účinků, jako je možný vznik zánětu dělohy, vyvolání útlumu kostní dřeně a vzniku hormonálně podmíněné cukrovky 2. typu (nezávislé na inzulínu), nádorová onemocnění pohlavních orgánů i mléčné žlázy, které mohou fenu daleko vážněji poškodit a ohrozit na životě než samotná kastrace.

Rozhodneme-li se pro krytí feny, je dobré ještě před očekávaným háráním provést odčervení a zkontrolovat platnost vakcinace. Není vhodné odčervovat a vakcinovat v průběhu březosti, proto přeočkujeme před očekávaným háráním, hrozí-li delší časový odstup od minulého očkování než 1 rok. Krytí feny není pro chovatele obvykle levnou záležitostí, a proto je základem úspěchu vhodné načasování termínu samotného spojení feny a psa.

Pro stanovení fáze pohlavního cyklu se nejprve může provést orientační poševní výtěr. Výhodou tohoto nenákladného vyšetření je vyloučení zánětlivé reakce na sliznici rodidel. Ke stanovení optimální doby krytí je vhodné odebrat krev na stanovení hladiny progesteronu, jehož zvýšená hladina koresponduje s dobou ovulace feny. Hladina progesteronu nám umožní načasovat termín nejvhodnějšího krytí v přesné době po ovulaci. Většinou se doporučuje překrytí po 24 – 48 hod.

Druhou polovinou úspěchu je zvolit vhodného psa, to znamená zapátrat v jeho minulosti, zda už kryl a jaké má potomky, nejsou -li například zatíženi nějakou vrozenou vadou, jak početné byly po jeho krytí vrhy, apod. Laboratorně lze také zjistit plodnost psa mikroskopickým vyšetřením spermatu. Chovatel musí věnovat pozornost i průběhu krytí. Zvolit pokud možno známé prostředí, zejména pro psa, bez působení jakýchkoliv stresových faktorů. Rizikem při krytí může být přenos infekce, většinou ze psa na fenu. Proto se doporučuje věnovat pozornost možným výtokům z rodidel feny po krytí, nepodceňovat je a vyhledat veterináře v případě potíží včas. Možná je u umělá inseminace odebraným spermatem, u cenných a příliš vzdálených zvířat i mraženým.