Pooperační péče

ULOŽENÍ PACIENTA
Nejvhodnější je tiché a klidné místo, kde máte možnost neustálé kontroly a jste kdykoliv schopni poskytnout potřebnou pomoc. Abychom zabránili vzniku proleženin, použijeme nějakou měkkou podložku. Pacient by měl ležet co nejblíže podlaze, aby při případném pádu nedošlo ke zranění. Proto nejsou vhodná křesla, pohovky apod.
NEBEZPEČÍ PROCHLADNUTÍ
Pacient v postnarkotickém spánku není schopen dostatečně regulovat svou tělesnou teplotu, měli bychom ho proto přikrýt, nejlépe vlněnou přikrývkou, a umístit do vyhřáté místnosti. Nevhodnými zdroji tepla jdou ohřívací láhve, elektrické ohřívací podušky, umístění v blízkosti radiátoru, event. jiného tepelného zdroje, protože pacient není schopen vyhnout se účinkům nadměrné teploty a velmi snadno vznikají popáleniny.
PODÁVÁNÍ VODY A KRMIVA
Začínáme s podáváním malého množství vody (na dno misky, cca 2 cm) zhruba 3-4 hod po operaci. Nezvrací-li pacient, pokračujeme v nabízení malých dávek vody po 1-2 hodinách.
Za 8-12 hodin po operaci můžeme nabídnout malé množství krmiva (1-2 lžičky). Ideálním krmivem po operaci je nízkotučná, lehce stravitelná vlhká strava. Tyto požadavky splňují speciální konzervy (Hills a/d, p/d, Eukanuba intestinal) nebo správně připravená domácí strava (tj. drůbeží maso s rýží nebo těstovinami, zpočátku lze podávat i dětské piškoty). Jestliže pacient přijme krmivo a nezvrací, je možné opakovat podání krmiva a vody za další 2-3 hodiny. Pokud se objeví zvracení, počkáme s podáváním krmiva ještě alespoň 6 hodin. Dávky krmiva a vody postupně zvyšujeme, až se dostaneme na množství normální před operací.
První den zvíře k ničemu nenuťte
při násilném krmení by mohlo dojít k vdechnutí potravy s následným zánětem plic. Nebude-li zvíře přijímat potravu ani vodu druhý den po operaci, kontaktujte prosím svého ošetřujícího veterinárního lékaře a poraďte se s ním o řešení takového stavu.
ŘEŠENÍ BOLESTIVOSTI
Příznaky bolesti u psů jsou: častější štěkání, kňučení, zájem o bolestivé místo, lízání chirurgické rány, snaha o kousání, apod.). Projevy bolestivosti u koček se poněkud liší ve srovnání se psy. Setkáme se zde především s vyhledáváním tmavých, bezpečných míst (přepravka, oblíbený pelíšek, skříň, apod.), kočka se stáčí do klubíčka, odmítá vodu a krmivo. (Někdy se však takto může chovat i pes.)
Pacienti u nás dostávají před operací, během ní i po ní analgetika, tj. látky tlumící vnímání bolesti i její vznik. Proto po lehčích zákrocích není nutné jejich další podávání. U těžších operací dáváme majitelům domů analgetika, která použijí dle našich instrukcí.
Pokud byste přece jen měli dojem, že vaše zvíře trpí bolestí, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře nebo na nás. Nikdy nepodávejte bez konzultace s námi léky proti bolesti, které máte doma k dispozici, mohli byste svému miláčkovi přivodit zánět žaludku a střev s následným zvracením a průjmem s možnou příměsí krve.
ZVRACENÍ
Zvracení malého množství zpěněné tekutiny je po operaci normální a není třeba se ho obávat. Objeví-li se, je signálem pro odložení nabízení vody a krmiva o cca 6 hodin. Dochází-li ke zvracení většího množství nebo zvrací. li pacient často (více než 1-2x po operaci), doporučujeme vám kontaktovat vašeho ošetřujícího lékaře a poradit se s ním o řešení takového stavu.
KAŠEL
Během takřka každé operace provádíme intubaci (zavedení endotracheální kanyly do průdušnice). Zaručuje volné dýchací cesty, umožňuje kdykoliv podporu nebo udržování dýchání a zabraňuje aspiraci slin nebo žaludečního obsahu. I přes použití sterilního lubrikant a lokálním anestetikem dochází k mírnému podráždění dýchacích cest, což se může projevit kašlem trvajícím maximálně pár dní kooperaci.
PÉČE O RÁNU
Po operaci je nutné chránit operační ránu před nežádoucím porušením ze strany pacienta. Proti zevní vlhkosti je chráněna plastickým obvazem zelené barvy. Proto je zbytečné ránu přelepovat. Podle operovaného místa se používají různé ochranné pomůcky, jako jsou límce, fixační a krycí obvazy, apod., každá z těchto pomůcek částečně omezuje svobodu pacienta, a proto bývají zpočátku odmítány.  S vaší pomocí si na ně částečně zvyknou během 1-2 dnů a rána bude zhojena za 8-10 dnů. Naopak rozlízání rány vede k jejímu infikování a výrazně pomalejšímu hojení.
POHYB PACIENTA
Po narkóze se pacient dostává do postnarkotického spánku. To je stav, kdy jeho reakce jsou velmi zpomalené, je spavý a zpočátku leží. Postupně se snaží zvednout a posléze chodit, ačkoli jeho pohyby jsou velmi nekoordinované. Doba této postnarkotické fáze závisí na délce a typu prodělané narkózy a věku pacienta, obvykle jen několik hodin (max 6). Po jejím uplynutí můžete vzít pacienta ven na krátké venčení. Obecně je nutné se vyhnout se všem namáhavým pohybům, což je zejména pohyb po schodech, vyskakování na křeslo, aportování oblíbených hraček, a to minimálně po dobu 10-14 dnů.