Chronické renální selhání koček a psů

Chronické selhání ledvin je stav, který zjišťujeme u pacientů velmi často. Jedná se o sníženou funkci ledvin následkem vrozených defektů nebo pozánětlivých stavů (zejména u venku žijících koček). U starších zvířat dochází přirozeně ke zhoršujícím se funkcím ledvin vlivem jejich degenerací podmíněných věkem. U onemocnění srdce jeho zhoršující se činnost způsobuje horší prokrvování ledvin a tím dochází k snižování jejich funkčnosti.
Selhávání ledvin se projevuje celkově zhoršenou kondicí zvířat, sniženým příjmem krmiva, častějším zvracením jen žaludečních šťáv bez vztahu ke krmení. Zvířata hubnou, srst je nepřiléhavá a nekvalitní.
Posouzení funkčnosti ledvin by mělo být u staršího pacienta prováděno v rámci preventivních vyšetření pravidelně. Vyšetření se provádí z odebrané krve, případně doplňuje ultrazvukovým vyšetřením. Odhalíme -li případné problémy včas, je dobrá naděje na dlouhodobé kontrolování onemocnění. Při snížené funkci ledvin je potřeba krmit dietu šetřící ledviny, kontrolovat hladinu fosforu, udržovat dobré prokrvení ledvin a dále jejich funkci podle vážnosti nedostatečnosti pravidelně kontrolovat.