Onemocnění dolních močových cest u koček

Onemocnění dolních močových cest u koček – kočičí urologický syndrom (FUS, FLUTD, FLUTI – kočičí sydrom/zánět dolních močových cest) postihuje zhruba ve stejném procentu případů kočky i kocoury. Tímto onemocněním trpí až 1% všech koček. Nejčastěji se klinicky projeví u kastrovaných kocourů, kteří mají relativně nejužší močovou trubici, a proto jsou nejnáchylnější ke vzniku obstrukce. Častěji jsou postižena zvířata žijící pouze doma. Kritický věk pro vznik tohoto problému je mezi 2 – 6 lety stáří.
Nejčastějším komplikujícím faktorem je obezita !!! a nekvalitní krmení s vysokým obsahem rostlinných složek.

Principem onemocnění je vznik zánětu vývodných cest močových, často provázený zásaditou a koncentrovanou močí se vznikem struvitových močových kamínků. Ten je u koček ve formě jemného „písečku“ dráždící při své pasáži sliznici, která se brání své iritaci zvýšenou produkcí hlenu. Hlen pak spolu s odloupanými buňkami a krví vytváří jakousi zátku konečných úseků močové trubice. Při dlouhodobém dráždění a nedostatečném odtoku moči může vzniknout i bakteriální zánět močových cest.

U postižených zvířat pozorujeme vznik příznaků jako je neklid, frekventní močení po kapkách nebo s krví. Časté hrbení a pokusy o močení bez efektu, mňoukání nebo dlouhé hrabání na venčící misce. Nemocné zvíře si často olizuje genitálie a vykazuje projevy bolesti. Kočka se může schovávat a má napjaté a citlivé břicho. V pokročilejších stádiích (trvá-li obstrukce více než 1 den), vzniká nechuť ke žrádlu, zvracení, dehydratace, slabost až deprese. Snižuje se tělesná teplota, zvíře může rychleji a namáhavě dýchat a náhle uhynout.

Prevence onemocnění je v udržování hmotnosti a dobré kondice zvířat, ve vhodném a kvalitním krmení. Doporučujeme nechat několikrát do roka stanovit kyselost moči a případně ji okyselovat (preventivně postačí přidávat do krmení například Celaskon). Udržovat dostatečný příjem tekutin – více misek, fontánky. Často a pravidelně čistit misky, kde zvířata močí. Je -li neuspokojivý stav náplně misky, kočka pak nechodí často močit a dlouhodobě naplněný močový měchýř vytváří dispozici k infekci a vytvoření kamínků.

Vznikne-li u zvířete již klinický problém, doporučujeme konzultovat zdravotní stav s veterinářem. Je nezbytné laboratorní vyšetření moči, stanovení hustoty, kyselosti a buněčného složení sedimentu moči. Postižená zvířata by měla být krmena striktně veterinární klinickou dietou proti vytváření močových kamenů. V mírnějších stádiích postačí k normální stravě přidávat okyselující pastu, která kontroluje kyselost a zabraňuje vytváření kamínků. Opatření je většinou nutno dodržovat doživotně.

Dojde-li k ucpání močových cest kocoura, je nutno urychleně navštívit veterináře – při delším trvání je to stav ohrožující život!!!. V mírnějších stádiích obstrukce lze močové cesty propláchnout a znovu zprůchodnit  – v manuální fixaci či v sedaci nebo krátké narkóze. Je -li obstrukce úplná nebo se problém již mnohokrát opakuje a je alterován celkový zdravotní stav je nutno provést chirurgický zákrok – uretrostomii (umělý vývod močové trubice kocoura). Zákrok musí nutně provázet následná dietetická opatření. Bez diety, redukce hmotnosti a ostatních opatření není operací zaručeno bezproblémové fungování vývodu.